TEKNISK SERVICE/VVS

Vi är behöriga installatörer inom kylteknik

Moderna kylanläggningar och värmepumpar ger lägre driftskostnader och är både energibesparande och miljövänligt alternativt

 

Kraven på energisnåla lösningar ökar. Med ny teknik och nya material kan vi idag energieffektivisera fastigheter som både sparar pengar och värnar om miljön. Med rätt VVS-installationer kan man halvera sina driftskostnader.

Vi på Kyl & Klimatservice i Gävleborg AB ger de bästa råden som passar era unika förutsättningar. Vi besöker er verksamhet, villa eller fritidshus och gör en bedömning av vilken typ av värmepump eller kylanläggning som är bäst lämpad efter de förutsättningar som just ni har.

Kontakta oss om du har några frågor

Teknisk Service kylteknik & VVS

Installation

Försäljning

VVS-arbeten

Nybyggnad

Service & reparationer

Värmeanläggningar

Kylanläggningar

Värmepumpar