BERGVÄRME & JORDVÄRME

Miljsösmart uppvärmning installerad & klar

Berg- och jordvärmeinstallationer  i Gävle & Sandviken

Vi installerar värmepumpar från Panasonic som erbjuder ett komplett sortiment av värmepumpar speciellt anpassade för det nordiska klimatet och kraven på effektivitet och miljö. 

Bergvärme

Har din fastighet nära till berg så är bergvärme med en modern och effektiv bergvärmepump ett bra alternativ du inte kommer att ångra. Med bergvärme får du en driftsäker och kostnadseffektiv uppvärmning som kommer att hålla i många år framåt. Om du önskar så sköter vi hela entreprenaden med borrning av borrhål och installation av värmepumpen.
Normalt borrar man ett hål som är mellan 100 och 250 meter djupt. I hålet sänker man ned ett rör där vätska cirkulerar. Vätskan värms upp av berggrunden – och resultatet blir att bergvärme hämtas upp från borrhålet. Med hjälp av energisnål kompressorteknik utvinns värmen av en bergvärmepump som sedan leder ut värmen i husets värme- och varmvattensystem.

Jordvärme

Jordvärme är med en effektiv och modern jordvärmepump är ett bra alternativ om du äger mark eller har tillgång till mark där man kan gräva ner den så kallade kollektorslangen. Med jordvärme får du en driftsäker och kostnadseffektiv uppvärmning som kommer att hålla i många år framåt. Om du önskar så sköter  vi hela entreprenaden med grävning och installation av jordvärmepumpen.
Hur mycket slang som behöver grävas ned avgörs av husets storlek, läge och andra faktorer. Vätskan i slangen hämtar värme ur marken. Med hjälp av energisnål kompressorteknik utvinns värmen av värmepumpen som sedan levererar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem. Vätskan pumpas åter ut i kollektorslingan, där den värms upp och återigen hämtas upp av jordvärmepumpen.

Kontakta oss så hjälper vi dig med att hitta vilket uppvärmningsalternativ som passar er bäst.
Vi lämnar gärna offert på både installationen och eventuellt serviceavtal på värmepumpen.

Vi installerar även värmepumpar från andra fabrikat.

Vi installerar bergvärme och jordvärme i Gävle, Sandviken, Hofors, Tierp med omnejd och tar uppdrag i hela Gävleborgs län samt Uppland.

Garantier & trygghetsavtal

Du har en 5 årig garanti via oss som är Panasonic auktoriserad installatör. Efter garantitidens slut kan du teckna en trygghetsförsäkring genom försäkringsförmedlaren Arctic Seals AB. Tecknad trygghetsförsäkring börjar gälla efter att ordinarie garantiperiod har gått ut.

Läs mer om garantier och trygghetsavtal här eller kontakta oss direkt.

 

Vi är servicepartner till
Panasonic

Installation

Försäljning

VVS-arbeten

Nybyggnad

Service & reparationer

Värmeanläggningar

Kylanläggningar

Värmepumpar